top of page

Doelstellingen vermogen

 

Wat wil de cliënt met zijn vermogen? Primair staat vaak de inkomensdoelstelling. Na verkoop van de onderneming bijvoorbeeld moet de vermogende cliënt leven van zijn vermogen en dient het vermogen dus in voldoende inkomen te voorzien om de gewenste bestedingen te kunnen verrichten. Hiervan afgeleid is de wens tot instandhouding van de huidige vermogensomvang, al dan niet na inflatie.

 

Wat is echter het doel van een vermogen wanneer een cliënt het niet meer “op” krijgt? Estate planning en overdracht naar de volgende generatie is dan een logische wens. Daarnaast zijn er dan wellicht nog “dromen” als een tweede woning, een boot, oldtimers of kunstaankopen waar binnen het strategisch plan op een bewuste en verstandige manier invulling aan kan worden gegeven. Tijdens het formuleren van deze vermogens-doelstellingen ontstaat bij veel cliënten de behoefte om het vermogen actiever in te zetten dan alleen maar beursgenoteerd. Dit uit zich in de aankoop van onroerend goed, vaak in de woonomgeving, en het participeren in ondernemingen (“informal investing”). Een trend van de laatste jaren is dat dan ook wordt nagedacht over maatschappelijk bewust investeren (“impact investing”) al dan niet in combinatie met schenkingen aan goede doelen (“charity management”). Geld maakt op zichzelf niet gelukkig, luidt weliswaar het spreekwoord, maar daar voegen wij in dit verband graag aan toe dat het wel mogelijkheden geeft die niet iedereen heeft.

© 2015 |  O4 & Partners, Maarssen

 

bottom of page