top of page

Voor welke diensten onze cliënten ons inschakelen, hangt uiteraard af van de persoonlijke behoeften. Uitgangspunt is dat O4 & Partners alles kan doen wat noodzakelijk en gewenst is om het privévermogen te managen, en de processen die daarbij komen kijken te begeleiden. Dat doen we zowel integraal, dus van A tot Z, als modulair, waarbij men uit onze diensten datgene kiest waar men behoefte aan heeft.

 

De basis voor onze dienstverlening vormt het strategisch vermogensplan, het best te vergelijken met het business plan bij een onderneming. Geen in beton gegoten document, maar een kader voor strategische beslissingen en de uitgangspunten ten aanzien van de inrichting van het vermogen. Naar onze ervaring is het proces om het plan op te stellen vaak belangrijker dan het document zelf. De vermogende cliënt wordt zich daarmee namelijk bewust van zijn doelstellingen en wensen en denkt goed na over wat hij wil met het vermogen.

 

Met het strategisch plan ontstaat een stuk waaraan de beslissingen rondom het vermogen worden getoetst. Denk hierbij aan zaken als het aangaan van nieuwe beleggingen en het aanpassen van de fiscale structuur vanwege wijzigende wetgeving of veranderende persoonlijke omstandigheden.

bottom of page