top of page

Investeringsstrategie
 

De wensen en doelstellingen van de cliënt bepalen hoe men, in overleg met 
O4 & Partners, zijn vermogen inricht.  
Welk deel reserveert men voor de
inkomensdoelstelling en is derhalve niet op lange termijn beschikbaar?
Wat wordt de verdeling van het vermogen over beursgenoteerde beleggingen,
vastgoed en directe investeringen in bedrijven?


Hierbij is het tevens van belang om goed na te denken over de risico’s om vermogen vast te zetten in vastgoed en andere illiquide beleggingen.
Nadat de verdeling van het vermogen is bepaald, komt de invulling van
de verschillende ‘potjes’ naar voren. Wat zijn de criteria voor de vermogens-
beheerders die de beursgenoteerde beleggingen invullen en over hoeveel

beheerders het vermogen spreiden?  Bij de niet-beursgenoteerde

investeringen is het daarnaast van belang om de gewenste mate van betrokkenheid  en tijdsbeslag te formuleren.

© 2015 |  O4 & Partners, Maarssen

 

bottom of page